Penting Untuk Wanit4! Perbuatan Ini Tetap Diangg4p Zin4 Walaupun Kamu Tidak Melakvkannya

Tahukah kamu jika kamu dilahirkan se0rang wanita akan dikatakan sebagai ahli syur ga. Namun banyak sekali duga4n yang harus dihadapi se0rang wanita ketika hidup di duni4 sebelum mendapat akhir4t yang kek4l ab4di.

Hal ini kerana banyak d0sa besar yang b0leh dilakukan oleh wanita walaupun perbuatan tersebut dianggap remeh. Ada beberapa perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dan perbuatan tersebut dianggap zin4 walaupun ramai 0rang yang tidak melakukannya secara nyata. Berikut ialah 5 perbuatan yang dianggap zin4 0leh wanita.

1. Melakukan Urusniaga dan Memakan Riba

Banyak wanita yang tahu jika riba itu perbuatan d0sa namun masih saja ramai wanita yang terg0da dengan urusniaga riba bahkan dengan bangganya mereka memakan hasil riba yang dianggap menguntungkan itu. Dan yang perlu wanita ketahui jika riba itu d0sanya sangat bes4r daripada berzin4 36 kali.

Bahkan menurut sabda Rasulullah SAW :

“Riba itu 73 pintu (d0sa) Yang paling ringan adalah sama seperti d0sa sese0rang yang menzin4i ibu kandungnya sendiri” (HR Alhakim dan Al Baihaqi).

2. Memakai Parfum Supaya Kaum Lelaki Mencium Baunya

Salah satu perbuatan yang sering dilakukan wanita dan dianggap d0sa besar yakni memakai parfum supaya kaum lelaki menciumnya. Banyak wanita yang ingin tampil cantik dan wangi ketika berada di samping lelaki. Namun perbuatan seperti ini dianggap telah berd0sa kerana telah memakai parfum berlebihan di depan lelaki yang bukan suaminya.

Dalam hadis Rasulullah bersabda :

“Wanita sesiapa sahaja yang memakai parfum kemudian melewati pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu maka perempuan itu diangg4p berzin4” (HR An Nasa’i)”.

3. Bersentuhan Kulit Dengan Kaum Lelaki yang Bukan Mahramnya

Salah satu perbuatan yang diaggap d0sa besar yakni wanita yang memperb0lehkan kulit tubuhnya disentuh lelaki. Bahkan wanita yang telah melakukan sentvhan tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya ini dianggap seperti berzin4 dengan az4b yang paling dahsy4t oleh Allah SWT.

Rasulullah bersabda: ” Zina tangan adalah dengan meraba (Menyentuh)” (HR Muslim).

4. Menyukai Sesama Jenis

Sese0rang yang menyukai sesama jenis atau lesbian ini dianggap sebagai d0sa besar dan termasuk penyakit kesucian. Dalam kitab Ad Dawaa’, Ibnu Qayyim Al Jauziyah dijelaskan jika perbuatan l3sbian ini membuat pelakunya dikateg0rikan sebagai pezin4.

“Disebutkan dalam sebagaian Atsar yang Marfu’: “Jika Se0rang wanita mendatangi wanita yang lain maka keduanya adalah pen zin4 ” tulis Ibnu Qayyim”.

5. Zin4 Angg0ta Tubuh Lainnya Seperti Zin4 Mata , Telinga atau Lisan

Perbuatan Zin4 yang diangg4p d0sa besar yakni zin4 mata , telinga atau lisan. Perbuatan Zin4 ini mengakibatkan lawan jenis memiliki kesempatan banyak untuk melihat tubvh wanit4 yang pada akhirnya b0leh membangkitkan syahw4t lawan jenis. Zin4 mata, telinga atau lisan semua perbuatan yang dilakukan dengan tujuan membangkitkan syahw4t lawan jenis untuk menyentuh atau berk0munikasi tubuh dengannya.

Jadi, itulah dia kelima perbuatan yang diangg4p zin4 dan perlu diketahui wanit4.